Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos nuostatai 2021 m. 2022-05-31 18:26:09 683.57 KB
Šeduvos gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-05-31 19:18:37 471.57 KB
Tvarkų aprašai
Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose 2022 m. 2024-05-01 10:28:44 44.57 KB
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-05-01 10:28:44 31.22 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Šeduvos gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-05-31 18:57:45 308.93 KB
Šeduvos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-05-31 19:29:15 165.55 KB
Ugdymo proceso lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021 m. 2022-06-01 10:15:45 68 KB
Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas 2014 m. 2022-05-31 19:29:16 246.41 KB
Nuotolinio mokymo Šeduvos gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-06-01 10:24:39 127.77 KB
Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašas 2022 m. 2022-05-31 19:29:16 42.08 KB
Šeduvos gimnazijos mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo tvarka 2013 m. 2022-05-31 19:29:16 198.77 KB
Potvarkis „Dėl komisijos, į Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos direktoriaus pareigybę, sudarymo“ 2021 m. 2022-05-31 19:29:17 22.98 KB
Potvarkis „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės mero 2021-11-08 potvarkio Nr. M-74-(2.5) „Dėl komisijos, į Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos direktoriaus pareigybę, sudarymo“ komisijos nario pakeitimo 2022-05-31 19:29:17 22.6 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo aprašas 2022-06-01 10:19:55 176.46 KB
Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 2022-06-07 14:53:31 17.63 KB
Šeduvos gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-26 10:27:33 34.71 KB
Mokinių pavėžėjimo tėvų transportu tvarkos aprašas 2024-06-27 15:48:53 163.18 KB
Šeduvos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-06-27 15:54:06 53.1 KB
Prašymai
Prašymų formos 2022-06-07 14:54:19 341.25 KB
Pareigybių aprašymai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos 2023–2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2024-01-25 20:56:45 170.13 KB
Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos 2021-2022 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2024-01-25 20:56:45 1.88 MB
Metinis veiklos planas 2021 m. 2024-01-25 20:56:45 76.15 KB
Šeduvos gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2021 m. 2024-01-25 20:56:45 665.23 KB
Metinis veiklos planas 2020 m. 2024-01-25 20:56:45 284.78 KB
2020-2021 m. m. ugdymo organizavimas Šeduvos gimnazijoje 2024-01-25 20:56:45 133.77 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktorės veiklos užduotys 2022 m. 2023-11-09 09:52:46 630.51 KB
Gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita 2023-11-09 09:52:46 5.35 MB
Gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita 2023-11-09 09:52:46 5.17 MB
Gimnazijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita 2023-11-09 09:52:46 3.92 MB
Gimnazijos direktorės 2022 metų veiklos ataskaita 2024-06-27 15:41:40 236.44 KB
Gimnazijos direktorės 2023 metų veiklos ataskaita 2024-06-27 15:42:56 230.05 KB
Gimnazijos direktorės 2024 metu veiklos ataskaita 2024-06-27 15:59:05 6.37 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-27 14:55:55 100.05 KB
2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-27 14:55:55 33.58 KB
2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-27 14:55:55 188.81 KB
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-27 14:55:55 341.25 KB
2022 m.
2022 m. I ketv. aiškinamasis raštas, finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2022-06-01 11:18:49 389.82 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. aiškinamasis raštas, finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2022-06-01 11:16:58 715.47 KB
2021 III ketv. aiškinamasis raštas 2022-06-01 11:17:13 120.09 KB
2021 III ketv. finansinės būklės 2022-06-01 11:17:28 198.47 KB
2021 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaitos 2022-06-01 11:17:46 116.33 KB
2021 m. II ketv. aiškinamasis raštas, finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2022-06-01 11:18:07 0.98 MB
2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas, finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2022-06-01 11:18:22 4.01 MB
2020 m.
2020 m. III ketv. aiškinamasis raštas, finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2022-06-01 11:15:21 941.44 KB
2020 m. II ketv. aiškinamasis raštas, finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos  2022-06-01 11:15:37 3.69 MB
2020 m. I ketv. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2022-06-01 11:15:58 9.43 MB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita  2022-06-01 11:13:19 183.78 KB
2019 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-01 11:13:31 174.31 KB
2019 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-06-01 11:13:54 246.78 KB
2019 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita  2022-06-01 11:14:42 129.09 KB
2019 m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2022-06-01 11:14:32 329.05 KB
2016 m.
2016 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-01 11:12:21 1.46 MB
2016 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-01 11:11:46 847.17 KB
2015 m.
2015 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-01 11:11:09 38.5 KB
2015 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-01 11:10:47 34 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis 2023-12-11 11:45:57 1.01 MB
Mokamo maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai 2023-2024 m. m. 2023-12-11 11:45:57 791.15 KB
Nemokamo maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai 11 metų ir vyresniems mokiniams, pietūs I-II variantai 2023-2024 m. m. 2023-12-11 11:45:57 875.24 KB
Nemokamo maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai 7-11 metų mokiniams, pietūs I-II variantai 2023-2024 m. m. 2023-12-11 11:45:57 739.13 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2019 m.
2019 metų programos sąmata 2022-06-01 11:27:30 157.16 KB
2018 m.
2018 metų bendras biudžetas 2022-06-01 11:27:59 116.27 KB
2017 m.
2017 metų programos sąmata 2022-06-01 11:28:10 238 KB
2016 m.
2016 metų programos sąmata 2022-06-01 11:28:19 239 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Maršutai
Mokinių pavėžėjimo į gimnaziją ir atgal UAB ,,EMTRA" maršrutai ir grafikai 2023-2024 m. m. 2023-10-11 19:08:11 20.51 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 2017 m. 2022-06-01 11:39:29 17 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcija 2022-05-31 18:22:35 17.41 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2021 m. 2023-10-26 10:01:25 7.47 MB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Šeduvos gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-26 10:27:33 34.71 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Vaikų nuolatinių krūminių dantų silantavimą? 2023-11-09 09:27:45 23.54 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2023 metų darbo užmokesčio vidurkiai 2024-01-19 19:41:23 15.28 KB
2022 metų darbo užmokesčio vidurkiai 2024-01-19 19:41:23 29 KB
2021 metų darbo užmokesčio vidurkiai 2024-01-19 19:41:23 14.85 KB
2020 metų darbo užmokesčio vidurkiai 2024-01-19 19:41:23 30 KB
2019 metų darbo užmokesčio vidurkiai 2024-01-19 19:41:23 13.5 KB
2018 metų darbo užmokesčio vidurkiai 2024-01-19 19:41:23 15.08 KB
2024 m. Darbo užmokesčio vidurkiai 2024-06-27 14:50:56 15.16 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
Radviliškio rajono olimpiadų, konkursų prizininkai 2016 – 2017 mokslo metai 2022-06-01 14:47:27 14.92 KB
Olympis 2016 – rudens sesija 2022-06-01 14:47:50 18.83 KB
Pasiekimai olimpiadose. 2015 – 2016 mokslo metai 2022-06-01 14:45:28 17.22 KB
Konkursų, sporto varžybų prizininkai 2015 – 2016 mokslo metai 2022-06-01 14:45:28 25.79 KB
Olimpiadų, konkursų, sporto varžybų prizininkai 1 – 4 klasės 2022-06-01 14:45:28 15.45 KB
Specialiojo ugdymo skyriaus mokinių pasiekimai konkursuose varžybose 2015 – 2016 mokslo metai 2022-06-01 14:45:29 39 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-8. I-IV klasių 2020-2021 m. m. 2022-06-07 16:26:03 59.5 KB
Specialiojo ugdymo skyriaus 2022-06-07 16:00:58 258.84 KB
Ugdymo karjera Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose 2022 m. 2024-05-01 10:28:44 44.57 KB
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-05-01 10:28:44 31.22 KB
Mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai 2016 m. 2024-05-01 10:28:44 698 KB
Ugdymo karjerai programa 2012 m. 2024-05-01 10:28:44 728 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
2024 m. vadovėlių aprūpinimo tvarka 2024-06-25 10:12:38 21.17 KB
Šeduvos gimnazijos bibliotekos ataskaita 2017 m. 2022-06-08 11:26:18 33.22 KB
Šeduvos gimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės 2012 m. 2022-06-08 11:26:18 45 KB
Vadovėlių įsigijimas 2022 2024-06-25 11:33:50 13.91 KB
2023 vadovėlių užsakymas 2024-06-25 11:33:53 21.85 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Kur kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo dėl Covid-19? 2022-06-08 16:48:42 251.57 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Biology chemistry lesson 2022-06-11 09:20:44 767.69 KB
Geography history lesson 2022-06-11 09:20:45 8.59 MB
Art lesson 2022-06-11 09:20:46 1.92 MB
Nordplus project 2022-06-15 14:56:42 157.17 KB
A guided tour in Šeduva 2022-06-11 09:20:47 910.92 KB
Arimaičiai lake and Verdenes spring 2022-06-11 09:20:47 0.99 MB
Water enterprises in Radviliškis 2022-06-11 09:20:48 6.51 MB
Kaunas water enterprises 2022-06-11 09:20:50 9.89 MB
Birštonas water enterprises 2022-06-11 09:20:52 9.06 MB
Trip to Klaipėda 2022-06-11 09:20:53 580.4 KB