Specialusis pedagogas

Specialiosiomis pedagogėmis-logopedėmis gimnazijoje dirba

Jolanta Gedaminskienė Vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė

Dėl individualių konsultacijų jums patogiu laiku galite kreiptis užėję į
pradinį skyrių 101 kabinetą, arba per el. dienyną bei Microsoft Teams.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

7.30 – 15.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

7.30 – 15.30

12.00 – 12.30

 

Trečiadienis

7.30 – 15.30

12.00 – 12.30

 

Ketvirtadienis

7.30 – 15.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 7.30 – 14.40 12.00 – 12.30

 

Kontaktai

El. paštas iliuzijam@gmail.com
El. paštas Rašyti

Aušra Mickutė Specialioji pedagogė-logopedė

Mokytoja metodininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

10.00 – 15.00  

Antradienis

8.00 – 13.00

 

Trečiadienis

8.00 – 14.00

 

Ketvirtadienis

8.00 – 14.00

 
Penktadienis 8.00 – 12.30  

Individualios konsultacijos: pagal poreikį

Kontaktai Mobilusis +370 614 14439

El. paštas ausra.mic@gmail.com
El. paštas Rašyti

Informacija

Specialioji pedagogė – logopedė atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina asmeninę mokinio pažangą mokykloje, bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus, pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti  bendrąsias programas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!