Priėmimas į gimnaziją

Prašymai priimti mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas priimami gimnazijos raštinėje, kiekvieną darbo dieną nuo 7.00 iki 16.00 val., penktadieniais iki 15.00 val.

Priėmimui į pirmą klasę reikalingi šie dokumentai:

1.  Prašymas priimti į mokyklą (pildomas mokykloje);

2. Pažyma apie vaiko sveikatą;

3. Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaravimą;

4. Gimimo liudijimo kopija;

5. Vaiko nuotrauka (mokinio pažymėjimui);

Mokinys tęsti mokslą 2 – oje ir vyresnėse klasėse priimamas pateikus visus aukščiau minėtus dokumentus ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Dokumentai:

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!