Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialinėmis pedagogėmis gimnazijoje dirba

Rožė Dilienė Socialinė pedagogė

Mokytoja metodininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.00 – 15.00

11.30 – 12.00

Antradienis

7.00 – 15.000

11.30 – 12.00

Trečiadienis

7.00 – 15.00 11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

7.00 – 15.00 11.30 – 12.00
Penktadienis 7.00 – 13.30 11.30 – 12.00

Individualios konsultacijos: pagal poreikį

Kontaktai Telefonas 8 422 68 247

El. paštas siau.roze@gmail.com
El. paštas Rašyti

Rima Varanauskienė Socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

9.30 – 15.00

 

Antradienis

8.00 – 12.30  

Trečiadienis

8.00 – 16.30  

Ketvirtadienis

8.00 – 15.30  
Penktadienis 8.00 – 11.30  

Individualios konsultacijos: pagal poreikį

Kontaktai Mobilusis +370 650 61478

El. paštas Rašyti

Informacija

Socialinė pedagogė siekia padėti gimnazijos mokiniams adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, gimnazijoje, vykdančioje ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinė pedagogė dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais at teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą. Bendrauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, gimnazijos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką, nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams, tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. Kartu su gimnazijos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą, inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą, palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą, atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!