Specialiojo ugdymo skyrius

Už specialiojo ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga

Daiva Kavaliauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Antradienis

8.00 – 17.00 12.00 – 12.45

Trečiadienis

8.00 – 17.00 12.00 – 12.45

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00 12.00 – 12.45
Penktadienis 8.00 – 15.45 12.00 – 12.45

Kontaktai Telefonas +370 422 68 056

El. paštas Rašyti

Informacija

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo paskirtis – padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas ir švietimo pagalbos teikimas organizuojamas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą atlieka gimnazijos Vaiko gerovės komisija. Mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertina Pedagoginė psichologinė tarnyba ir specialųjį ugdymąsi skiria Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovas.

Mokiniai, turintys labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomi ir bendrojo ugdymo klasėse, ir klasėse, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Mokiniai, turintys didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių, ugdomi specialiosiose klasėse, gali mokytis iki mokslo metų, kuriais jiems sueina 21 metai, pabaigos. Jeigu mokiniai, turintys labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl ligos mokėsi su pertraukomis, pateikę tokių pertraukų priežastį pagrindžiančius dokumentus, jie gali mokytis iki mokslo metų, kuriais jiems sueina 23 metai, pabaigos.

Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama švietimo pagalba: logopedinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė, gydomojo fizinio ugdymo, mokytojo padėjėjo.

Naujienos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 – 09.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!