Nuostatai

Nuoroda

Šeduvos gimnazijos reorganizavimo sąlygos ir nuostatai

Dokumentai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos nuostatai 2021 m. 2022-05-31 18:26:09 683.57 KB
Šeduvos gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-05-31 19:18:37 471.57 KB
Tvarkų aprašai
Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose 2022 m. 2024-05-01 10:28:44 44.57 KB
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-05-01 10:28:44 31.22 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Šeduvos gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-05-31 18:57:45 308.93 KB
Šeduvos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-05-31 19:29:15 165.55 KB
Ugdymo proceso lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021 m. 2022-06-01 10:15:45 68 KB
Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas 2014 m. 2022-05-31 19:29:16 246.41 KB
Nuotolinio mokymo Šeduvos gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-06-01 10:24:39 127.77 KB
Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašas 2022 m. 2022-05-31 19:29:16 42.08 KB
Šeduvos gimnazijos mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo tvarka 2013 m. 2022-05-31 19:29:16 198.77 KB
Potvarkis „Dėl komisijos, į Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos direktoriaus pareigybę, sudarymo“ 2021 m. 2022-05-31 19:29:17 22.98 KB
Potvarkis „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės mero 2021-11-08 potvarkio Nr. M-74-(2.5) „Dėl komisijos, į Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos direktoriaus pareigybę, sudarymo“ komisijos nario pakeitimo 2022-05-31 19:29:17 22.6 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo aprašas 2022-06-01 10:19:55 176.46 KB
Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 2022-06-07 14:53:31 17.63 KB
Šeduvos gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-26 10:27:33 34.71 KB
Mokinių pavėžėjimo tėvų transportu tvarkos aprašas 2024-06-27 15:48:53 163.18 KB
Šeduvos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-06-27 15:54:06 53.1 KB
Prašymai
Prašymų formos 2022-06-07 14:54:19 341.25 KB
Pareigybių aprašymai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!