Turinio auditas

64%
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Neturi, bet puslapį paliekame.

Mindaugas
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Sumaketuoti.

Mindaugas
159 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Maketuoti.

Mindaugas
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Maketavimas.

Mindaugas
188 Pagalba mokiniui Neutrali

Radau turinio, padėsi kur reikia. Jų nuoroda https://www.seduvosgimnazija.lt/paslaugos/pagalba-mokiniui/

Mindaugas
207 Edukacinės erdvės Neutrali

Pagalvoti kaip pridėti prie ugdymo aplinkos.

Mindaugas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
208 Specialiojo ugdymo skyrius Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Informaciją ir dokumentus apie bendrabutį ir su juo susijusias paslaugas.

Mindaugas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Specialisto funkcijas/paslaugos aprašymą.
Dokumentus, jeigu tokie yra.

Mindaugas
57 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Specialisto funkcijas.
Paslaugos aprašymą.

Mindaugas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su paslauga susijusius dokumentus.
Informaciją apie e-piniginę.
Atrinkti kuri informacija aktuali, o kurią galima ištrinti.

Karolis:
Maketavimas.

Mindaugas
81 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Informaciją apie geltonuosius autobusiukus, skirtus specialiojo skyriaus pavežėjimui (grafikai ir pan.)
Informaciją apie autobusiukų nuomą ekskursijoms ir pan. (pagalvosim, kur įdėti).
Dokumentus (tvarkos aprašus ir pan.), jeigu tokie yra.

Karolis:

Už specialiųjų poreikių mokinių pavežėjimą atsakinga soc. pedagogė Rima. - įkelti.

Mindaugas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Mokytojų tarybos funkcijas.

Mindaugas
172 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Karolis:
Surašyti pareigas įstaigoje.

Mindaugas
174 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės funkcijas.

Mindaugas
178 Korupcijos prevencijos komisija Neutrali

Pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Mindaugas
215 Darbo saugos komisija Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Gytis Malatokas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
2023 m. I, II, III, IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitas.

Mindaugas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Mindaugas
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Mindaugas
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Kiekvienos pareigybės aprašymą.

Mindaugas
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Mindaugas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
55 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, ataskaitas, įvykdytus, vykdomus, planuojamus pirkimus ir pan.
Arba pateikite nuorodą, kur galima būtų pasiekti šią informaciją.
Kitus dokumentus, jeigu tokie yra.

Mindaugas
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Visus su korupcijos prevencija susijusius dokumentus (tvarkos, programos, planai ir pan.)

Karolis:
Sukurti atskirą darbuotojo profilį.

Mindaugas
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schemą.

Mindaugas
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Civilinės saugos dokumentus - tvarkos aprašus ir pan.
Galima papildyti aktualiomis nuorodomis, pvz. https://lt72.lt/

Mindaugas
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Asmens duomenų apsaugos pareigūną (vardas, pavardė, tel., paštas)
Visus su asmens duomenų apsauga susijusius dokumentus (tvarkos, planai, taisyklės ir pan.)

Mindaugas
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Pasitarkite su Kęstučiu ar turite informacijos/dokumentų ką čia galima patalpinti.

Mindaugas
182 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Mindaugas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 Pasiekimai Neutrali

Pateikite naujausią informaciją.

Mindaugas
32 1,2% parama Neutrali

Pateikite:
Kiek paskutiniais metais buvo surinkta lėšų.
Kas už jas buvo įsigyta (jeigu buvo).

Karolis:

Reikia pritaikyti aktualiems metams.

Mindaugas
41 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Mindaugas
80 Tvarkaraščių pakeitimai Sena informacija

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Mindaugas
123 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.
Pateikti pavadinimą ir internetinės svetainės adresą.

Mindaugas
124 Pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Mindaugas
125 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-8. I-IV klasių 2020-2021 m. m. Sena informacija

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Mindaugas
126 Specialiojo ugdymo skyriaus pamokų ir veiklų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. I pusmetis Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Mindaugas
133 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Mindaugas
171 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Peržiūrėkite ar informacija tiksli.
Galbūt keitėsi ar yra naujų dokumentų.

Mindaugas
187 Mokinių uniformos Neutrali

Uniformų nuotraukas, pavyzdžius.

Mindaugas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Mindaugas
6 Struktūra ir kontaktai Neutrali Mindaugas
8 Aktyvių mokinių klubas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Klubo funkcijas.

Karolis:
Klubo veiklą kuruoja Justina Pranienė - sumaketuoti.

Mindaugas
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Mindaugas
11 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Mindaugas
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Mindaugas
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Mindaugas
30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Mindaugas
34 Ugdymas Neutrali Mindaugas
35 Ugdymo organizavimas Sena informacija Mindaugas
40 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai Gytis Malatokas
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Mindaugas
44 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Mindaugas
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Mindaugas
46 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Mindaugas
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Mindaugas
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Mindaugas
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Mindaugas
62 Gimnazija Neutrali Mindaugas
63 Misija, vizija, filosofija Neutrali Mindaugas
64 Gimnazijos himnas Neutrali Mindaugas
68 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Mindaugas
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai Mindaugas
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Mindaugas
78 Svetainės medis Neutrali Mindaugas
79 Apie gimnaziją Neutrali Mindaugas
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Mindaugas
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Mindaugas
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Mindaugas
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Mindaugas
115 Gimnazijos simboliai Neutrali Mindaugas
116 Tradiciniai renginiai Neutrali Mindaugas
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Mindaugas
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Gytis Malatokas
130 Slapukų politika Neutrali Mindaugas
134 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Mindaugas
156 Turinio auditas Neutrali Mindaugas
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Mindaugas
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Mindaugas
163 Savivalda Neutrali Mindaugas
165 Biblioteka Bendrieji reikalavimai


 

Mindaugas
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Mindaugas
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Mindaugas
177 Mokiniai Neutrali Mindaugas
179 Muziejus Neutrali Mindaugas
181 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Mindaugas
183 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Mindaugas
184 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Mindaugas
189 Būreliai Neutrali Mindaugas
190 Tiriamoji veikla Neutrali Mindaugas
191 Būrelis „Molinukas“ Neutrali Mindaugas
192 Būrelis medžio darbai Neutrali Mindaugas
193 „Popieriaus plastikos“ būrelis Neutrali Mindaugas
194 Anglų kalbos kalbinės raiškos būrelis „English is fun“ pradinėse klasėse Neutrali Mindaugas
195 Gimnazijos instrumentinių pučiamųjų orkestras Neutrali Mindaugas
196 Futbolo būrelis Neutrali Mindaugas
197 Aerobikos būrelis Neutrali Mindaugas
198 Taisyklinga laikysena Neutrali Mindaugas
199 Meninės raiškos būrelis ,,Svajonė“ Neutrali Mindaugas
200 Jaunųjų dailininkų būrelio Neutrali Mindaugas
201 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Mindaugas
203 Tarptautiniai projektai Neutrali Mindaugas
204 Dofe projektas Neutrali Mindaugas
205 Nordplus projektas Neutrali Mindaugas
206 eTwinning projektas Neutrali Mindaugas
209 Geros savijautos mokykla Neutrali Mindaugas
216 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
217 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
218 Neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraštis Neutrali Mindaugas
219 Neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. II pusmetis 1-4 klasės Neutrali Mindaugas
220 Neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. II pusmetis 5–8, I–IV klasės Neutrali Mindaugas
221 Neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. II pusmetis specialiojo ugdymo klasės Neutrali Mindaugas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Mindaugas
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Mindaugas
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Mindaugas
6 Struktūra ir kontaktai Neutrali Mindaugas
7 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Mokytojų tarybos funkcijas.

Mindaugas
8 Aktyvių mokinių klubas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Klubo funkcijas.

Karolis:
Klubo veiklą kuruoja Justina Pranienė - sumaketuoti.

Mindaugas
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Mindaugas
11 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Mindaugas
12 Pasiekimai Neutrali

Pateikite naujausią informaciją.

Mindaugas
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Mindaugas
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Neturi, bet puslapį paliekame.

Mindaugas
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Sumaketuoti.

Mindaugas
23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Specialisto funkcijas/paslaugos aprašymą.
Dokumentus, jeigu tokie yra.

Mindaugas
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Mindaugas
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su paslauga susijusius dokumentus.
Informaciją apie e-piniginę.
Atrinkti kuri informacija aktuali, o kurią galima ištrinti.

Karolis:
Maketavimas.

Mindaugas
30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Mindaugas
32 1,2% parama Neutrali

Pateikite:
Kiek paskutiniais metais buvo surinkta lėšų.
Kas už jas buvo įsigyta (jeigu buvo).

Karolis:

Reikia pritaikyti aktualiems metams.

Mindaugas
34 Ugdymas Neutrali Mindaugas
35 Ugdymo organizavimas Sena informacija Mindaugas
40 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai Gytis Malatokas
41 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Mindaugas
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Mindaugas
44 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Mindaugas
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Mindaugas
46 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Mindaugas
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Mindaugas
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
2023 m. I, II, III, IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitas.

Mindaugas
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Mindaugas
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Mindaugas
55 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, ataskaitas, įvykdytus, vykdomus, planuojamus pirkimus ir pan.
Arba pateikite nuorodą, kur galima būtų pasiekti šią informaciją.
Kitus dokumentus, jeigu tokie yra.

Mindaugas
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Visus su korupcijos prevencija susijusius dokumentus (tvarkos, programos, planai ir pan.)

Karolis:
Sukurti atskirą darbuotojo profilį.

Mindaugas
57 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Specialisto funkcijas.
Paslaugos aprašymą.

Mindaugas
62 Gimnazija Neutrali Mindaugas
63 Misija, vizija, filosofija Neutrali Mindaugas
64 Gimnazijos himnas Neutrali Mindaugas
68 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Mindaugas
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai Mindaugas
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Mindaugas
78 Svetainės medis Neutrali Mindaugas
79 Apie gimnaziją Neutrali Mindaugas
80 Tvarkaraščių pakeitimai Sena informacija

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Mindaugas
81 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Informaciją apie geltonuosius autobusiukus, skirtus specialiojo skyriaus pavežėjimui (grafikai ir pan.)
Informaciją apie autobusiukų nuomą ekskursijoms ir pan. (pagalvosim, kur įdėti).
Dokumentus (tvarkos aprašus ir pan.), jeigu tokie yra.

Karolis:

Už specialiųjų poreikių mokinių pavežėjimą atsakinga soc. pedagogė Rima. - įkelti.

Mindaugas
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Mindaugas
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Mindaugas
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schemą.

Mindaugas
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Kiekvienos pareigybės aprašymą.

Mindaugas
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Mindaugas
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Mindaugas
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Civilinės saugos dokumentus - tvarkos aprašus ir pan.
Galima papildyti aktualiomis nuorodomis, pvz. https://lt72.lt/

Mindaugas
115 Gimnazijos simboliai Neutrali Mindaugas
116 Tradiciniai renginiai Neutrali Mindaugas
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Mindaugas
123 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.
Pateikti pavadinimą ir internetinės svetainės adresą.

Mindaugas
124 Pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Mindaugas
125 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-8. I-IV klasių 2020-2021 m. m. Sena informacija

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Mindaugas
126 Specialiojo ugdymo skyriaus pamokų ir veiklų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. I pusmetis Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Mindaugas
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Gytis Malatokas
130 Slapukų politika Neutrali Mindaugas
133 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Mindaugas
134 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Mindaugas
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Mindaugas
156 Turinio auditas Neutrali Mindaugas
159 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Maketuoti.

Mindaugas
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Mindaugas
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Asmens duomenų apsaugos pareigūną (vardas, pavardė, tel., paštas)
Visus su asmens duomenų apsauga susijusius dokumentus (tvarkos, planai, taisyklės ir pan.)

Mindaugas
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Mindaugas
163 Savivalda Neutrali Mindaugas
165 Biblioteka Bendrieji reikalavimai


 

Mindaugas
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Mindaugas
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Maketavimas.

Mindaugas
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Mindaugas
171 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Peržiūrėkite ar informacija tiksli.
Galbūt keitėsi ar yra naujų dokumentų.

Mindaugas
172 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Karolis:
Surašyti pareigas įstaigoje.

Mindaugas
174 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės funkcijas.

Mindaugas
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Pasitarkite su Kęstučiu ar turite informacijos/dokumentų ką čia galima patalpinti.

Mindaugas
177 Mokiniai Neutrali Mindaugas
178 Korupcijos prevencijos komisija Neutrali

Pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Mindaugas
179 Muziejus Neutrali Mindaugas
181 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Mindaugas
182 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Mindaugas
183 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Mindaugas
184 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Mindaugas
186 100 susitikimų Neutrali

Ar ši informacija aktuali? https://www.seduvosgimnazija.lt/category/kita-veikla-2/gimnazijos-simtmetis/100-susitikimu/

Mindaugas
187 Mokinių uniformos Neutrali

Uniformų nuotraukas, pavyzdžius.

Mindaugas
188 Pagalba mokiniui Neutrali

Radau turinio, padėsi kur reikia. Jų nuoroda https://www.seduvosgimnazija.lt/paslaugos/pagalba-mokiniui/

Mindaugas
189 Būreliai Neutrali Mindaugas
190 Tiriamoji veikla Neutrali Mindaugas
191 Būrelis „Molinukas“ Neutrali Mindaugas
192 Būrelis medžio darbai Neutrali Mindaugas
193 „Popieriaus plastikos“ būrelis Neutrali Mindaugas
194 Anglų kalbos kalbinės raiškos būrelis „English is fun“ pradinėse klasėse Neutrali Mindaugas
195 Gimnazijos instrumentinių pučiamųjų orkestras Neutrali Mindaugas
196 Futbolo būrelis Neutrali Mindaugas
197 Aerobikos būrelis Neutrali Mindaugas
198 Taisyklinga laikysena Neutrali Mindaugas
199 Meninės raiškos būrelis ,,Svajonė“ Neutrali Mindaugas
200 Jaunųjų dailininkų būrelio Neutrali Mindaugas
201 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Mindaugas
202 Respublikiniai projektai Neutrali

At ši informacija aktuali, jei taip, kuriuos projektus reikia sukelti?
https://www.seduvosgimnazija.lt/category/kita-veikla-2/projektai/respublikiniai-projektai/

Mindaugas
203 Tarptautiniai projektai Neutrali Mindaugas
204 Dofe projektas Neutrali Mindaugas
205 Nordplus projektas Neutrali Mindaugas
206 eTwinning projektas Neutrali Mindaugas
207 Edukacinės erdvės Neutrali

Pagalvoti kaip pridėti prie ugdymo aplinkos.

Mindaugas
208 Specialiojo ugdymo skyrius Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Informaciją ir dokumentus apie bendrabutį ir su juo susijusias paslaugas.

Mindaugas
209 Geros savijautos mokykla Neutrali Mindaugas
210 Sveikatą stiprinanti mokykla Neutrali

Paklausti mokyklos, ar šis turinys aktualus? Nuoroda https://www.seduvosgimnazija.lt/category/sveikata-stiprinanti-mokykla/

Mindaugas
215 Darbo saugos komisija Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Gytis Malatokas
216 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
217 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
218 Neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraštis Neutrali Mindaugas
219 Neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. II pusmetis 1-4 klasės Neutrali Mindaugas
220 Neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. II pusmetis 5–8, I–IV klasės Neutrali Mindaugas
221 Neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. II pusmetis specialiojo ugdymo klasės Neutrali Mindaugas