Muziejus

Muziejaus istorija

Mokytojas Antanas Bukauskas, gyvenęs, mokęsis ir dirbęs Šeduvoje, domėjosi miestelio ir apylinkių istorija. Nuo 1960 metų, pasitelkęs bendraminčius, pradėjo kaupti kraštotyrinę medžiagą. Mokyklos direktoriaus Antano Lapinskio iniciatyva sukauptai kraštotyrinei medžiagai ir eksponatams buvo skirta patalpa – 1988 metais įrengiamas kraštotyros kampelis.Prie muziejaus įrengimo aktyviai prisidėjo mokytojos Viktorija Oleinikova ir Genovaitė Rimšienė. Didžiausiais darbais apie mokyklos istoriją laikytini susistemintas albumas apie 1542-1989 metus, dvi mokytojų ,,Darbo šlovės“ knygos, abiturientų laidų vinjetės, 1992 metais pasirodžiusi A. Bukausko knygelė ,,Trumpa Šeduvos miesto istorija“. Mokytojas iki pat mirties 1993 metais sistemindavo ir atnaujindavo muziejaus medžiagą, vesdavo ekskursijas lankytojams.

1996 metų gegužės 17-ąją, Tarptautinę muziejaus dieną, buvo atidengta Šeduvos mokyklos istorijos muziejaus, kuriam buvo suteiktas Antano Bukausko vardas, lenta. Tuomet jau šešiuose kambariuose buvo eksponuojama mokytojų Viktorijos Oleinikovos ir Vytauto Mažeikos sutvarkyta muziejaus medžiaga. Patalpos buvo padalintos į dvi dalis: Šeduvos mokyklos, Šeduvos miesto bei jo apylinkių istorija ir etnografija.

2000 metais muziejų prižiūrėjo istorijos mokytoja metodininkė Bronislava Zaleskienė. Šiuo laikotarpiu aktyviai dalyvauta projektinėje veikloje, susijusioje su Šeduva ir jos apylinkių istorija, mokyklų muziejų konkursuose.
Nuo 2004 metų muziejaus medžiagą tvarkė ir prižiūrėjo bendrabučio vedėja Ramutė Kažukauskienė. Buvo parengtas mokytojų Elvyros Puidokienės, Adelės Venslovienės, Jūratės Petraitienės, Ramutės Kažukauskienės projektas ,,Kartų kaita“: surinkta medžiaga apie šešiasdešimt dviejų mokyklos abiturientų laidų išsilavinimą ir pasiekimus.

Bendrabučio renovacijos metu muziejaus medžiaga buvo saugoma miesto kultūros namuose. 2009 metais, artėjant mokyklos 90-mečiui, renovuotose patalpose muziejui buvo skirtas vienas kambarys, kuriame buvo eksponuojama Šeduvos mokyklos švietimo raida.
2014 metų pavasarį gimnazijos direktoriaus Laimučio Škleiniko iniciatyva muziejui buvo skirtos patalpos centriniame mokyklos korpuse. Muziejuje nuolat papildomi fondai, sisteminama medžiaga, vyksta pamokos, organizuojamos parodos.

Daugiau informacijos https://www.facebook.com/seduvosgimmuziejus/

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.45 – 15.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!