Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis 2023-2025 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Milda Mockaitytė - Cicilionienė Tėvų atstovė Pirmininkė
2. Diana Variakojienė  Mokytojų atstovė Sekretorė
3. Lina Paškevičienė  Mokytojų atstovė Narė
4. Virginija Karanauskienė Mokytojų atstovė Narė
5. Arnolda Šukienė Mokytojų atstovė Narė
6. Greta Jonaitienė Mokytojų atstovė Narė
7. Astijus Poška  Mokytojų atstovė Narė
8. Aušra Aleknienė Mokytojų atstovė Narė
9. Jūratė Petraitienė  Mokytojų atstovė Narė
10. Aistė Davies  Tėvų atstovė Narė
11. Agnė Savickienė  Tėvų atstovė Narė
12. Sigutė Golubevienė  Tėvų atstovė Narė
13. Jūratė Rostkauskienė  Tėvų atstovė Narė
14. Renata Kavieckienė  Tėvų atstovė Narė
15. Mindaugas Kelpša  Tėvų atstovas Narys
16. Adelė Kablytė  Mokinių atstovė Narė
17. Augustas Šereiva  Mokinių atstovas Narys
18. Gabija Vencevičiūtė Mokinių atstovė Narė
19. Rusnė Mockevičiūtė  Mokinių atstovė Narė
20. Gabija Monkutė Mokinių atstovė Narė
21. Patricija Butvilaitė  Mokinių atstovė Narė
22. Jovaras Meškauskas  Mokinių atstovas Narys
23. Gvida Skromanienė Vietos bendruomenės atstovė Narė
24. Livita Tvarevičienė Vietos bendruomenės atstovė Narė

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • svarsto Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, ugdymo planą, Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus.
 • teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.
 • kiekvienais metais vertina Gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos rajono savivaldybės merui.
 • svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus.
 • teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo.
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui.
 • Svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.45 – 15.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!